Alethea AI – Tổng quan về dự án Alethea AI

Alethea AI là gì?

Alethea AI là dự án đang xây dựng một giao thức phi tập trung để tạo ra một Metaverse thông minh nơi sinh sống của các NFT tương tác và thông minh (iNFT).

Là người khởi xướng cho tiêu chuẩn iNFT, Alethea AI đang đi đầu trong việc nhúng AI animation, tương tác và các khả năng sáng tạo của AI vào NFT. Các nhà phát triển có thể sử dụng iNFT protocol để tạo, đào tạo và kiếm tiền từ iNFT của họ trong Intelligent Metaverse đầu tiên trên thế giới có tên là Noah Ark.

Noah Ark có một mục tiêu táo bạo: Bảo tồn và phát triển văn hóa, câu chuyện và trí tuệ tập thể của loài người.

Alethea AI có gì đặc biệt?

Alethea AI, hay được biết đến là người tạo ra NFT thông minh hay “intelligent NFT” – iNFT.

Alethea đang xây dựng cơ sở hạ tầng AI có thể mở rộng cho NFT, cho phép NFT trở nên tương tác và thông minh thông qua công nghệ GPT-3 của Open AI Foundation, là một AI học tập giúp định hình phản ứng ngôn ngữ tự nhiên cho các truy vấn.

Thông tin về token dự án

Tổng quan về token dự án

 • Ticker: ALI.
 • Blockchain: Ethereum.
 • Contract: 0x6B0b3a982b4634aC68dD83a4DBF02311cE324181.
 • Token Standard: ERC-20.
 • Token Type: Utility, Governance.
 • Circulating Supply: Updating…
 • Total Supply: 10,000,000,000 ALI.

Phân bổ token

 • Treasury: 5%.
 • Private sale: 20%.
 • Strategic sale: 3%.
 • Token distribution auction: 1.75%.
 • Ecosystem development: 40.25%.
 • Team & Advisors: 20%.
 • Marketing: 10%.

Lợi ich khi nắm giữ token

 • Tạo iNFT
 • Nâng cấp “Intelligence Level” của iNFT
 • Governance
 • Payment
 • Transaction

Lộ trình dự án

Đang cập nhật

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư và đối tác

Đội ngũ dự án

Đang cập nhật

Nhà đầu tư

Gần đây, Alethea AI đã huy động được $16M trong private sale round. Các VC hàng đầu tham gia vòng này gồm có: Metapurse, Crypto.com Capital, Multicoin, Alameda, Mark Cuban, Bitkraft, Dapper Labs,…

Đối tác

Đang cập nhật

Lưu Ý: bài viết chỉ mang mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.


Theo dõi các kênh thông tin của Coinres để cập nhật nhanh nhất những chuyển động của thị trường.
Tags:,,

TIN LIÊN QUAN